Afspraak maken
   

  Advocaten & Mediators

  Lise-Lotte van Eck Rasmussen

  "Ondernemend, scherp en praktisch." 

  Lise-Lotte van Eck Rasmussen is al ruim 15 jaar advocaat & ondernemer. Haar brede ervaring op verschillende rechtsgebieden maakt Lise-Lotte tot een veelzijdig advocaat die haar vak verstaat. In de afgelopen jaren heeft Lise-Lotte honderden particulieren en ondernemers in de driehoek Amsterdam - ’t Gooi - Utrecht bijgestaan. Ook cliënten uit Noorwegen weten haar te vinden, omdat Lise-Lotte ook vloeiend Noors spreekt.

  Vanuit de vestiging van NAAM Advocaten in Hilversum houdt Lise-Lotte zich voornamelijk bezig met het familierecht. Echtscheidingen, alimentatiekwesties, zaken waarbij de belangen van kinderen centraal staan en mediation maken onderdeel uit van haar dagelijks werk. Zoals een omgangsregeling, ouderlijk gezag, het maken of wijzigen van een ouderschapsplan, een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Ook gaat Lise-Lotte een geschil op het gebied van overeenkomstenrecht niet uit de weg.

  Lise-Lotte weet wat zij wil bereiken voor haar cliënten en handelt hier ook naar. Zij moedigt onderling overleg aan zolang dat daadwerkelijk tot resultaten kan leiden. Een procedure voor de rechter voert Lise-Lotte graag als dat nodig is. Zij kent de ins en outs van het procederen.

  Lise-Lotte is aspirant-lid van de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS), lid van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht en als vrijwilliger verbonden aan de Rechtswinkel in Hilversum.

  Marijke Lont

  "Veelzijdig, doortastend en persoonlijk."

  Marijke Lont is als advocaat gespecialiseerd in het familierecht. In het bijzonder houdt zij zich bij NAAM Advocaten bezig met echtscheidingen, alimentatiekwesties en mediation. De cliënten van Marijke bestaan uit particulieren en ondernemers (DGA's of IB-ondernemers).

  Marijke is opgegroeid in Friesland en komt uit een ondernemersfamilie. Haar studie volgde zij in Groningen.

  Voordat Marijke in 2008 werd beëdigd als advocaat, was zij werkzaam bij de rechtbank en bij een rechtsbijstandsverzekeraar. De juridische wereld kent zij vanuit diverse invalshoeken. In de loop van de jaren heeft zij er bewust voor gekozen om zich toe te leggen op het familierecht.

  “Mijn interesse in mensen en hun levensloop, de sterke drive om juridische en financiële vraagstukken te doorgronden én daaraan praktische betekenis te geven, komen in scheidingssituaties bij uitstek van pas. Naast de onderwerpen over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de gemeenschap van goederen, het ouderschapsplan, de kinder- en partneralimentatie, is er aandacht voor de persoonlijke kant. Cliënten hebben een verhaal dat, waar nodig, eerst verteld moet worden. Ik geef graag ‘naam’ aan datgene wat niet gezegd wordt, maar wat wel speelt. Zo komt op tafel wat er echt aan de hand is en kunnen oplossingen worden bereikt. Indien onderling overleg niet tot resultaat leidt, dan bepleit ik graag een doordacht standpunt in een procedure bij de rechter.”

  Samen met haar collega’s bij NAAM Advocaten biedt zij cliënten een duidelijk (juridisch) perspectief.

  Naast de juridische studies heeft Marijke twee coachopleidingen gevolgd, waaronder NLP/TA/Systemisch werk.

  Marijke is aspirant-lid van de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS).

  Sabina Hussl

  "Betrokken, to the point en communicatief."

  Sabina Hussl is een gespecialiseerde en ervaren familierechtadvocaat en scheidingsmediator. Al tijdens haar studie is de belangstelling voor het familierecht ontstaan. Sabina is na haar afstuderen in 2003 beëdigd als advocaat. Zij heeft al in het begin van haar loopbaan een gecombineerde praktijk opgebouwd van ondernemingsrecht en familierecht waarin zij ondernemers/DGA's en hun partners/echtgenoten heeft bijgestaan.

  Omdat haar hart uitgaat naar het familierecht, heeft Sabina zich daarin volledig gespecialiseerd. Zij heeft jarenlang gewerkt bij een van de grootste kantoren in Nederland dat zich volledig richt op het familie- en erfrecht. Zij spreekt de taal van de ondernemer en heeft ruime ervaring in complexe zaken waarin naast vraagstukken met betrekking tot de kinderen, financiële aspecten een rol spelen. Zij weet de rust te bewaren en neemt de leiding over het proces zonder de empathie uit het oog te verliezen

  “Wat mij als advocaat kenmerkt is betrokkenheid en ook nuchterheid. Ik sta achter mijn cliënten, maar beloof geen gouden bergen. Ik geef wél realistische inschattingen. Een oplossing in onderling overleg heeft meestal de voorkeur. Als het op procederen aankomt, sta ik vierkant achter mijn cliënten. Er moeten tenslotte beslissingen genomen worden die een belangrijk deel van de toekomst gaan bepalen.

  Werkzaam zijn op het gebied van familierecht betekent niet alleen bezig zijn met juridische conflicten, maar vooral mensen bijstaan in voor hen essentiële fases van hun leven. Aandacht voor de menselijke kant van een zaak en de vertrouwensband tussen advocaat en cliënt zijn voor mij van fundamenteel belang.”

  Sabina is eveneens gespecialiseerd vFAS-scheidingsmediator. Vanuit de vestiging van NAAM Advocaten in Amersfoort kunt u eveneens bij haar terecht voor mediation. “Communicatie is essentieel, maar soms lukt het niet meer om elkaar te verstaan. Als mediator kun je dan een rol spelen om alle belangen en wensen op tafel te krijgen. Het doel is om uiteindelijk samen oplossingen uit te kunnen werken waarmee alle betrokkenen verder kunnen.”

  Sabina is lid van de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediators (vFAS).